Raportul Conferinței naționale ”Centrele universitare și preuniversitare la confluența serviciilor de consiliere”, Sibiu 29-31 martie

Raportul Conferinței naționale ”Centrele universitare și preuniversitare la confluența serviciilor de consiliere”, de la Sibiu, desfășurată în perioada 29 – 31 martie, inițiată de Asociația Consilierilor Români (ACROM), cu avizul și participarea Ministerului Educației Naționale (MEN),

Eveniment de interes strategic pentru domeniul consilierii în România

 

Participare: Reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale
Radu Szekely, consilier special pe probleme de strategie în educație al ministrului Educației, director Cabinet Ministru, Ministerul Educației Naționale
Cristina Marin, inspector Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial – Direcția Educație Timpurie, direcție care are în coordonare rețeaua de CJRAE/ CMBRAE, Ministerul Educației Naționale
Reprezentanți Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și CJRAE Sibiu

Prof. Delia Stoicescu, inspector școlar Învățământ preșcolar și învățământ special, ISJ Sibiu
Prof. Valeria Purcia, director CJRAE Sibiu
Reprezentanți – directori CMBRAE și CJRAE și coordonatori CJAP din 23 de județe, 59 de participanți: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, București, Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Tulcea.

Reprezentanți ACROM, DCOC și specialiști în consiliere din universități:
Dr. Marian Crăciun, Președinte ACROM, director DCOC – Universitatea din București

Conf. dr. Cosmina Mironov, membru Consiliu Director ACROM și Director Program de studii masterale Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației Lect. dr. Mihaela Guranda, secretar ACROM și Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov

Obiective:
1. Reunirea consilierilor și experților în vederea dezvoltării unei rețele profesionale robuste, care să-și demonstreze utilitatea pe termen mediu și lung, în contextul evoluției accelerate a cerințelor și exigențelor din partea partenerilor socio-economici și a guvernanței.

2. Dezbaterea și analiza unei serii de problematici cu caracter divers și complementar: statutul socio-profesional al consilierului, promovarea serviciilor de consiliere în școli, universități, în comunitățile locale și regionale, programe educaționale și de consiliere – bune practici.

 

Puncte de dezbatere

1. Mesajele oficiale în deschiderea Conferinței, inclusiv a. prezentarea elementelor centrale și relevante pentru contextul evenimentului din Viziunea asupra viitorului educației în România „Educația ne unește!“ a Ministerului Educației Naționale și b. invocarea parteneriatului extins și a alianțelor în domeniul consilierii în colaborare cu factorii de decizie din Ministerului Educației Naționale – ca domeniu științific și de practică profesională: Asociația Consilierilor Români (ACROM), Institutul de Științele Educației – IȘE, Centrele Județene și cel al Municipiului București de Resurse și Asistență Psihopedagogică (CJRAE și CMBRAE), Centrele/ Departamentele universitare de consiliere și orientare în carieră (CCOC sau DCOC), Facultățile de Psihologie și Științele Educației și de Sociologie, rețelele europene și naționale Euroguidance și NICE și altele.

2. Prezentări proiecte și programe de consiliere: ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, beneficiar MMJS, parteneri MEN și MS, POCU/375/4/22/122607 – MEN, ”InnoSchool” – CJRAE Bihor, ”Profesii și profesioniști” – CJRAE Sibiu, ”Motivați pentru carieră” – CJRAE Sălaj; ”Stop intimidare, start cooperare” – CJRAE Sibiu, anunțarea Jurnalului Român de consiliere al ACROM.

3. Dezbateri între părțile implicate:

    I. Creșterea rolului consilierilor de carieră în școală (conform documentului de Viziune al MEN) https://www.edu.ro/sites/default/files/Educatia%20ne%20uneste%20- %20Viziune%20asupra%20viitorului%20educatiei%20in%20Roma%CC%82nia.pdf Vor fi propuse 3 legi: pentru învățământul preuniversitar, pentru învățământul universitar și Statutul personalului didactic. Consilierul de carieră va înlocui dirigintele la clasele VII-IX și îi vor fi alocate 3 – 4 clase de elevi. Aceasta este o funcție nouă care va fi introdusă, iar consilierul de carieră ar urma să fie angajatul școlii. Activitatea consilierului de carieră va fi complementară activității profesorului consilier școlar (psihopedagog), angajat al CJRAE/CMBRAE.

    II. Status rețeaua de CJRAE și CMBRAE din țară – probleme curente și de perspectivă

     - Legea 153 (art. 16) dec 2018 – omiterea încadrării profesorului consilier școlar și a profesorului logoped cu statutul de personal didactic de predare a produs ca efecte neacordarea unor sporuri salariale acestora; profesorii consilieri școlari și profesorii logopezi lucrează în echipe multidisciplinare cu remunerare diferită față de colegii lor (prin suprimarea unor sporuri în mod discreționar și inechitabil).

     - Extinderea și consolidarea permanentă a atribuțiilor și responsabilităților profesorilor consilieri școlari: evaluarea copiilor cu CES, evaluarea psihosomatică ș.a. – în afara consultării acestora, a asigurării pregătirii necesare, a creării de noi posturi în sistem și a unei finanțări corespunzătoare. – 10 ianuarie: a fost înaintat un memoriu către MEN din partea CMBRAE și CJRAE referitor la sporurile acordate prin EduSal.

     - În contextul noii viziuni prezentate, consilierul ministrului a indicat ca perspectivă ideea auto-organizării consilierilor, invocând exemplul Finlandei – în forma unei asociații profesionale sau sindicale, în vederea reprezentării intereselor socio-profesionale și de dezvoltare a domeniului.

     - Preocupările comunității de consilieri au fost transpuse prin întrebarea formulată de directorii CMBRAE și CJRAE: care va fi statutul profesorului consilier școlar (profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică, conform Centralizatorului) în contextul Viziunii asupra viitorului educației în România? – întrebare la care se așteaptă în continuare răspuns și în legătură cu care profesorii consilieri școlari manifestă preocupare de clarificare în legislația viitoare.

III. Recomandări, soluții

     - În vederea clarificării statutului profesorului consilier școlar și a diferențelor dintre profesor, diriginte, care realizează educație pentru carieră și consilier ca profesionist – practician, au fost prezentate categoriile de profesioniști în carieră propuse de Rețeaua europeană NICE, 2016. Acestea sunt:

     1. consultanți în carieră (inclusiv profesori) – Licență, nivel 6 de calificare, cu competențe formate în domeniul COC)

     2. consilieri în carieră ca profesioniști – practicieni – minim Licență, recomandare Masterat în domeniu, nivel 7 de calificare

      3. specialiști în carieră – minim Masterat, recomandare Doctorat în domeniu, nivel 8 de calificare

     - Extinderea și consolidarea ofertei de pregătire inițială și continuă a profesioniștilor – practicieni în domeniul consilierii.

      - Disponibilitatea personalului angajat la CJRAE/ CMBRAE pentru a lucra în echipe/ grupuri de lucru în vederea uniformizării practicilor instituționale, și definirii clare a consilierii, resurselor disponibile (în vederea integrării ca structură în Viziunea asupra viitorului educației în România și a eficientizării activității de consiliere pentru a veni în întâmpinarea nevoilor copiilor , în acordarea de sprijin), a statutului, atribuțiilor și standardelor profesionale. – Alocarea de către MEN de resurse pentru elaborarea de platforme de informare și de instrumente standardizate, utile în activitatea specifică de consiliere psihopedagogică și de terapie logopedică. – Consultarea structurilor consilierilor anterior luării unor decizii care îi vizează. – Reprezentanți ai comunității consilierilor, prezenți la eveniment, au deschis propunerea de afiliere individuală și instituțională la Asociația Consilierilor Români (ACROM) spre a crește nivelul implicării și reprezentării la nivelul tuturor forurilor, inclusiv al celor decizionale.

 56285176_10216859128603049_8573632270533918720_o 56480377_10216859123882931_6955102385094000640_o 56584257_10216859123682926_8062172622735015936_o 56371053_10216859124842955_2112005869515309056_o 56384128_10216859126202989_7969180950074490880_o 56526735_10216859127883031_586380778137452544_o 55861246_10216859126522997_7240869825134723072_o

 

 

Comments are closed.