Procesul de aderare

Pot deveni membri ACROM persoanele care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii profesionale:

  • persoane certificate în domeniul consilierii, consultanţei în carieră, absolvenţi de programe de specializare în domeniul consilierii şi persoane care derulează activităţi de consiliere/formare în domeniul consilierii;
  • studenţi în cadrul programelor de formare cu componentă de consiliere;
  • persoane pensionate care au derulat/derulează activităţi de consiliere/formare în domeniul consilierii;
  • personalităţi ale vieţii stiinţifice care prin activitatea lor constituie un exemplu de civism şi spirit democratic, cu cetăţenie română sau straină, sau dintre membrii altor organizaţii, care s-au evidenţiat prin contribuţii remarcabile în promovarea scopurilor menţionate în Statutul ACROM;

Pentru dobândirea calităţii de membru al ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR ROMÂNI e nevoie să fie îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

  • îndeplinirea condiţiilor profesionale menţionate anterior;
  • exprimarea în scris a aderării la Statutul ACROM;
  • trimiterea unui CV actualizat la adresa de e-mail contact@acrom.org.ro;
  • acordul Consiliului Director ACROM, care va preciza şi data de la care se dobândeşte calitatea de membru;
  • plata cotizaţiei anuale;

Dacă Cererea dvs. de aderare va fi aprobată de Consiliul Director, aveţi obligaţia ca în termen de 10 zile să depuneţi în contul Asociației Consilierilor Români deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala 13 Septembrie Bucureşti, IBAN: RO54 RZBR 0000 0600 1120 0787, suma de 50 Ron reprezentând “cotizaţia anuală 2021″ şi să trimiteţi copia după dovada plaţii pe email la contact@acrom.org.ro. Comisioanele bancare revin în sarcina plătitorului (vă rugăm să vă asigurați că acestea nu sunt retrase din cuantumul cotizației).

Vă aşteptăm să vă alăturaţi ACROM!
Completaţi formularul de aderare