Membri

Conform Statutului ACROM, “Sunt membri ai ASOCIAŢIEI CONSILIERILOR ROMÂNI:

a) membrii fondatori, menţionaţi în preambulul actului constitutiv, care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social al acesteia;
b) alţi membri care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de Statut (membri studentimembri si membri de onoare).
8.1. Membrii studenţi sunt studenţii în cadrul programelor de formare cu componentă de consiliere.
8.2. Membrii sunt persoane certificate în domeniul consilierii, consultanţei în carieră, absolvenţi de programe de specializare în domeniul consilierii şi persoane care derulează activităţi de consiliere/formare în domeniul consilierii.
8.3. Membrii seniori sunt persoane pensionate care au derulat/derulează activităţi de consiliere/formare în domeniul consilierii.
8.4. Membrii de onoare sunt desemnaţi de către Consiliul director dintre personalităţile vieţii ştiinţifice care prin activitatea lor constituie un exemplu de civism şi spirit democratic, cu cetăţenie română sau străină, sau dintre membrii altor organizaţii, care s-au evidenţiat prin contribuţii remarcabile în promovarea scopurilor mentionate în prezentul Statut.
8.5. Calitatea de membru este personală şi individuală, neputând trece la succesori.”

Vezi aici beneficiile membrilor ACROM

Aderă la ACROM