Jurnalul Român de Consiliere

Jurnalul Român de Consiliere este revista oficială a Asociației Consilierilor Români (ACROM).

Jurnalul Român de Consiliere se publică bianual, în noiembrie și în mai.

ISSN – L 2456-9521

Jurnalul Român de Consiliere (Romanian Journal of Counseling) este prima şi singura publicație bilingvă din România care prezintă articole cu subiecte din domeniul consilierii adresându-se diverselor tipuri de clienți în contexte diferite, precum și teme relaționate cu formarea și supervizarea consilierilor.

Articolele sunt elaborate într-un limbaj academic, pe baza literaturii de specialitate existente și includ implicații relevante pentru practica consilierii.

În general, articolele se încadrează într-una dintre următoarele categorii:

  1. Perspective teoretice (Theory). Articolele din această categorie se focalizează pe abordări teoretice noi despre o temă anume, review-uri de literatură, integrarea cercetărilor publicate pe o anumită temă într-o manieră inovativă, o abordare critică asupra modului în care este tratat un concept în literatură, etc.
  2. Cercetări empirice (Research). Articolele din acestă categorie pot fi cercetări calitative sau cantitative din domeniul consilierii sau domenii conexe.
  3. Contribuții marcante (Profiles). Articolele din această categorie prezintă organizații, proiecte sau personalități care au avut contribuții marcante în domeniul consilierii prin leadership sau practici inovative.
  4. Tendințe (Trends) - În această categorie sunt incluse recenzii de cărți, prezentări de evenimente, conferințe din domeniul consilierii, menite să ofere cititorilor informații despre noile tendințe din domeniul consilierii.
  5. Bune practici (Best practices) - Articolele din această categorie se focalizează pe intervenții de consiliere care și-au dovedit eficiența empiric (outcome data): abordări inovative în practica consilierii sau a fomării și supervizării de consilieri sau articole care se focalizează pe eficiența unor intervenții punctuale în contexte particulare susținută cu argumente empirice.

Revista este co-editată de o echipă formată din specialişti naţionali şi internaţionali, coordonaţi de Conf. Dr. Andreea Szilagyi şi Prof. Dr. Gheorghe Tomşa.

Fiecare articol publicat în Jurnalul Român de Consiliere este avizat de 2 recenzori (blind peer review).

Accesând linkurile din meniul principal vizualizaţi condițiile de publicare a articolelor (pentru autori) și puteţi citi o parte din articolele publicate în numerele anterioare ale revistei.