Dr. Gheorghe Tomşa

Preşedinte onorific ACROM

Dr. Gheorghe Tomşa este profesor la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Titular al cursurilor de psiho-pedagogie şi consiliere în carieră şi iniţiatorul primului curs de consiliere şcolară la nivel de master în 1995, Dr. Tomşa este autorul multor lucrări în domeniu – “Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi” (1999), “Consilierea şi orientarea în şcoală” (1999, revizuită şi adăugită 2003), “Dicţionar de consiliere şi orientare” (coordonator, co-autor, 2003), “Psihopedagogie preşcolară şi şcolară” (2005), “Consilierea şi managementul carierei” (2007).