Dr. Andreea Szilagyi

Vicepreședinte ACROM
Dr. Andreea Szilagyi conduce European Board for Certified Counselors (EBCC), care este oficiul regional european al NBCC International, situat în Lisabona, Portugalia.

Conferenţiar universitar la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, unul dintre primii formatori de consilieri din România, Andreea Szilagyi are preocupări în special în domeniile consilierii şcolare şi în carieră, dar şi în aria formării consilierilor în România şi a certificărilor profesionale. A publicat numeroase lucrări şi articole în reviste de specialitate.

Studii: Facultatea de Sociologie, Psihologie, Pedagogie – specializarea Pedagogie (1995, Universitatea din Bucureşti). Doctorat în Ştiintele Educaţiei cu o temă de consiliere educaţională la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi (prima temă de doctorat în consiliere din Romania, 2003). Certificare în consultanţă în carieră (GCDF – Global Career Development Facilitator, USA, 2003), National Certified Counselor USA în 2005, consultant de sănătate mintală (Mental Health Facilitator USA) in 2007. Experienta în dezvoltarea şi implementarea programelor de consiliere şi formare specialişti consilieri (carieră, educaţie, organizaţii) în SE Europei.

CV Dr. Andreea Szilagyi

Publicaţii Andreea Szilagyi