Raportul Conferinței naționale ”Centrele universitare și preuniversitare la confluența serviciilor de consiliere”, Sibiu 29-31 martie

Raportul Conferinței naționale ”Centrele universitare și preuniversitare la confluența serviciilor de consiliere”, de la Sibiu, desfășurată în perioada 29 – 31 martie, inițiată de Asociația Consilierilor Români (ACROM), cu avizul și participarea Ministerului Educației Naționale (MEN),

Eveniment de interes strategic pentru domeniul consilierii în România

 

Participare: Reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale
Radu Szekely, consilier special pe probleme de strategie în educație al ministrului Educației, director Cabinet Ministru, Ministerul Educației Naționale
Cristina Marin, inspector Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial – Direcția Educație Timpurie, direcție care are în coordonare rețeaua de CJRAE/ CMBRAE, Ministerul Educației Naționale
Reprezentanți Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și CJRAE Sibiu

Prof. Delia Stoicescu, inspector școlar Învățământ preșcolar și învățământ special, ISJ Sibiu
Prof. Valeria Purcia, director CJRAE Sibiu
Reprezentanți – directori CMBRAE și CJRAE și coordonatori CJAP din 23 de județe, 59 de participanți: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, București, Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Tulcea.

Reprezentanți ACROM, DCOC și specialiști în consiliere din universități:
Dr. Marian Crăciun, Președinte ACROM, director DCOC – Universitatea din București

Conf. dr. Cosmina Mironov, membru Consiliu Director ACROM și Director Program de studii masterale Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației Lect. dr. Mihaela Guranda, secretar ACROM și Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov

Obiective:
1. Reunirea consilierilor și experților în vederea dezvoltării unei rețele profesionale robuste, care să-și demonstreze utilitatea pe termen mediu și lung, în contextul evoluției accelerate a cerințelor și exigențelor din partea partenerilor socio-economici și a guvernanței.

2. Dezbaterea și analiza unei serii de problematici cu caracter divers și complementar: statutul socio-profesional al consilierului, promovarea serviciilor de consiliere în școli, universități, în comunitățile locale și regionale, programe educaționale și de consiliere – bune practici.

 

Puncte de dezbatere

1. Mesajele oficiale în deschiderea Conferinței, inclusiv a. prezentarea elementelor centrale și relevante pentru contextul evenimentului din Viziunea asupra viitorului educației în România „Educația ne unește!“ a Ministerului Educației Naționale și b. invocarea parteneriatului extins și a alianțelor în domeniul consilierii în colaborare cu factorii de decizie din Ministerului Educației Naționale – ca domeniu științific și de practică profesională: Asociația Consilierilor Români (ACROM), Institutul de Științele Educației – IȘE, Centrele Județene și cel al Municipiului București de Resurse și Asistență Psihopedagogică (CJRAE și CMBRAE), Centrele/ Departamentele universitare de consiliere și orientare în carieră (CCOC sau DCOC), Facultățile de Psihologie și Științele Educației și de Sociologie, rețelele europene și naționale Euroguidance și NICE și altele.

2. Prezentări proiecte și programe de consiliere: ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, beneficiar MMJS, parteneri MEN și MS, POCU/375/4/22/122607 – MEN, ”InnoSchool” – CJRAE Bihor, ”Profesii și profesioniști” – CJRAE Sibiu, ”Motivați pentru carieră” – CJRAE Sălaj; ”Stop intimidare, start cooperare” – CJRAE Sibiu, anunțarea Jurnalului Român de consiliere al ACROM.

3. Dezbateri între părțile implicate:

    I. Creșterea rolului consilierilor de carieră în școală (conform documentului de Viziune al MEN) https://www.edu.ro/sites/default/files/Educatia%20ne%20uneste%20- %20Viziune%20asupra%20viitorului%20educatiei%20in%20Roma%CC%82nia.pdf Vor fi propuse 3 legi: pentru învățământul preuniversitar, pentru învățământul universitar și Statutul personalului didactic. Consilierul de carieră va înlocui dirigintele la clasele VII-IX și îi vor fi alocate 3 – 4 clase de elevi. Aceasta este o funcție nouă care va fi introdusă, iar consilierul de carieră ar urma să fie angajatul școlii. Activitatea consilierului de carieră va fi complementară activității profesorului consilier școlar (psihopedagog), angajat al CJRAE/CMBRAE.

    II. Status rețeaua de CJRAE și CMBRAE din țară – probleme curente și de perspectivă

     - Legea 153 (art. 16) dec 2018 – omiterea încadrării profesorului consilier școlar și a profesorului logoped cu statutul de personal didactic de predare a produs ca efecte neacordarea unor sporuri salariale acestora; profesorii consilieri școlari și profesorii logopezi lucrează în echipe multidisciplinare cu remunerare diferită față de colegii lor (prin suprimarea unor sporuri în mod discreționar și inechitabil).

     - Extinderea și consolidarea permanentă a atribuțiilor și responsabilităților profesorilor consilieri școlari: evaluarea copiilor cu CES, evaluarea psihosomatică ș.a. – în afara consultării acestora, a asigurării pregătirii necesare, a creării de noi posturi în sistem și a unei finanțări corespunzătoare. – 10 ianuarie: a fost înaintat un memoriu către MEN din partea CMBRAE și CJRAE referitor la sporurile acordate prin EduSal.

     - În contextul noii viziuni prezentate, consilierul ministrului a indicat ca perspectivă ideea auto-organizării consilierilor, invocând exemplul Finlandei – în forma unei asociații profesionale sau sindicale, în vederea reprezentării intereselor socio-profesionale și de dezvoltare a domeniului.

     - Preocupările comunității de consilieri au fost transpuse prin întrebarea formulată de directorii CMBRAE și CJRAE: care va fi statutul profesorului consilier școlar (profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică, conform Centralizatorului) în contextul Viziunii asupra viitorului educației în România? – întrebare la care se așteaptă în continuare răspuns și în legătură cu care profesorii consilieri școlari manifestă preocupare de clarificare în legislația viitoare.

III. Recomandări, soluții

     - În vederea clarificării statutului profesorului consilier școlar și a diferențelor dintre profesor, diriginte, care realizează educație pentru carieră și consilier ca profesionist – practician, au fost prezentate categoriile de profesioniști în carieră propuse de Rețeaua europeană NICE, 2016. Acestea sunt:

     1. consultanți în carieră (inclusiv profesori) – Licență, nivel 6 de calificare, cu competențe formate în domeniul COC)

     2. consilieri în carieră ca profesioniști – practicieni – minim Licență, recomandare Masterat în domeniu, nivel 7 de calificare

      3. specialiști în carieră – minim Masterat, recomandare Doctorat în domeniu, nivel 8 de calificare

     - Extinderea și consolidarea ofertei de pregătire inițială și continuă a profesioniștilor – practicieni în domeniul consilierii.

      - Disponibilitatea personalului angajat la CJRAE/ CMBRAE pentru a lucra în echipe/ grupuri de lucru în vederea uniformizării practicilor instituționale, și definirii clare a consilierii, resurselor disponibile (în vederea integrării ca structură în Viziunea asupra viitorului educației în România și a eficientizării activității de consiliere pentru a veni în întâmpinarea nevoilor copiilor , în acordarea de sprijin), a statutului, atribuțiilor și standardelor profesionale. – Alocarea de către MEN de resurse pentru elaborarea de platforme de informare și de instrumente standardizate, utile în activitatea specifică de consiliere psihopedagogică și de terapie logopedică. – Consultarea structurilor consilierilor anterior luării unor decizii care îi vizează. – Reprezentanți ai comunității consilierilor, prezenți la eveniment, au deschis propunerea de afiliere individuală și instituțională la Asociația Consilierilor Români (ACROM) spre a crește nivelul implicării și reprezentării la nivelul tuturor forurilor, inclusiv al celor decizionale.

 56285176_10216859128603049_8573632270533918720_o 56480377_10216859123882931_6955102385094000640_o 56584257_10216859123682926_8062172622735015936_o 56371053_10216859124842955_2112005869515309056_o 56384128_10216859126202989_7969180950074490880_o 56526735_10216859127883031_586380778137452544_o 55861246_10216859126522997_7240869825134723072_o

 

 

Workshop „Conversații cruciale”

Screenshot_1

„Lucrurile nu mai pot continua așa. Trebuie să ai neapărat acea discuție,
în care să spui în sfârșit ce ai de spus. Deși… subiectul e sensibil și probabil
că celălalt nu va reacționa prea bine. Probabil, nici tu nu îți vei păstra
calmul până la sfârșit. N-ai vrea să se ajungă din nou la un conflict. Poate
ar fi mai bine să nu spui nimic nici de data asta? Cel mai înțelept cedează,
îți spui… Doar că e atât de frustrant!”
Îți sună familiar?
Vino să descoperi cum poți gestiona mai bine conversațiile cruciale – acele conversații cu miză mare, opinii diferite și emoții pe măsură. Cum ar fi de exemplu atunci când ai vrea să:
# critici un coleg sau managerul
# oferi unui subordonat o evaluare anuală negativă
# ceri înapoi unui prieten banii împrumutați
# discuți cu adolescentul tău rebel
# abordezi un coleg care ține informații sau resurse numai pentru el

Concret, iată agenda pe care ne propunem să o acoperim în cele 3 ore de workshop:
# Cum gestionăm de obicei conversațiile cruciale –  greșelile tipice pe care le facem
# Semnale de alarmă că o conversație alunecă în „zona fierbinte” și ce e de făcut
# Cum îi putem încuraja pe ceilalți să redevină motivați și capabili să ne asculte
# Cum să rămânem concentrați pe ceea ce ne dorim și să refuzăm alegerile limitative

Ce câștigi prin participarea la acest workshop

# Vei pleca de aici nu doar cu informații utile, ci și cu un plan concret de abordare a unei
conversații cruciale pe care până acum ai evitat-o sau ai gestionat-o ineficient.

 Data: marți 12 martie 2019, 18.30-21.30
 Locația: FULLBLOOM, Bd. Eroilor nr. 5, sector 5, București
 Facilitator: Adriana Georgescu, Consilier în carieră GCDF, ICF ACC Coach
 Investiția ta: 130 lei. Nu se percepe TVA.
 Descarcă formularul de înscriere

Conferință internațională “Rolul consilierului în comunitatea locală și globală”

NBCC Romania și Universitatea din București, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, vă invită în perioada 16-18 februarie 2018 la conferința internațională „Rolul consilierului în comunitatea locală și globală”, eveniment dedicat exclusiv practicienilor, studenți și specialiști din domeniile dezvoltării și orientării în carieră  și al consilierii în sănătate mintală. Dorința organizatorilor este de a reuni experți și de a încuraja formarea unor rețele profesionale care, sperăm, vor dura mulți ani. Vom discuta despre standarde, acreditare, abilități și programe educaționale în consiliere, precum și oportunități de a accesa și de a derula granturi și alte tipuri de programe de finanțare pentru promovarea serviciilor de consiliere în comunitățile noastre locale și la nivel regional.

Vor fi prezenți diferiți experți și reprezentanți ai instituțiilor de profil, locale și internaționale. Printre ei menționam: Dr. Ronald Sultana (Universitatea din Malta; Euro-Mediterranean Centre for Educational Research – Centrul euro-mediteranean pentru cercetare educațională), ACES (Association for Counselor Education and Supervision – Asociația Formatorilor și Supervizorilor în Consiliere, SUA, reprezentat de Dr. Melissa Luke, Președinte), CACREP (Council for the Accreditation of Counseling and Related Programs, SUA, reprezentat de Dr. Rick Gressard, CEO), NBCC (National Board for Certified Counselors, USA, reprezentat de Dr. Thomas Clawson, CEO), EBCC (European Board for Certified Counselors), ACROM (Asociația Consilierilor Români, reprezentată de Dr. Marian Crăciun, Președinte).

Invităm toți experții care se identifică drept consilieri, sau care activeaza in domenii conexe, precum si studenti – să ni se alăture în acest efort de a construi o comunitate profesională a consilierilor mai puternică, care să se extindă dincolo de frontierele țărilor noastre. Vă așteptăm lucrările, prezentările și workshop-urile. Lucrările vor fi publicate până în iunie 2018 într-un volum care va fi indexat într-o bază de date internațională.

Pentru mai multe informații și pentru a accesa formularul de înregistrare, vă rugăm să vizitați: http://conferintaconsiliere.nbcc.ro/

Pentru detalii, vă rugăm să ne trimiteți un email la contact@nbcc.ro.

Candidaturi pentru Consiliul Director ACROM 2017-2021

Stimați colegi,

Mai jos puteți consulta aplicațiile pentru pozițiile din cadrul Consiliului Director ACROM, perioada 2017 – 2021.

Președinte

Marian Crăciun

Vicepreședinte

Amalia Jansel

Andreea Szilagyi

Membru

Mihaela Guranda

Secretar

Camelia Stăiculescu

Programul activităților din 3-4 martie 2017

3 martie 2017

 • 17:00 – 19:00: Strengths at Work – Facilitarea schimbărilor pozitive prin metoda Appreciative inquiry și inventarul VIA.
Workshop-ul va fi susținut de Adriana Georgescu și Mădălina Zaharia. Mai multe despre workshop și despre Adriana și Mădălina puteți citi aici.
Taxa de participare la workshop:
 • Studenți: 35 de lei
 • Membri ACROM (cu taxa de membru achitată la zi): 50 de lei
 • Nonmembri: 75 de lei
4 martie 2017:
 • 10:00 – 13:00: Assessment Center – metodă de selecție de dezvoltare de personal în organizații
Workshop-ul va fi susținut de Tünde Bojtos. Mai multe lucruri despre workshop și despre Tünde puteți citi aici.

Taxa de participare la workshop:
 • Studenți: 75 de lei
 • Membri ACROM (cu taxa de membru achitată la zi): 100 de lei
 • Nonmembri: 150 de lei
 • 13:00 – 14:00: Pauză de masă (nu este inclusă în taxele de participare la workshop-uri)
 • 14:10 – 15:40: Necesitatea și avantajele utilizării instrumentelor de evaluare standardizate în consilierea în carieră.

Workshop-ul va fi susținut de Steluța Peleașă. Mai multe lucruri despre workshop și despre Steluța puteți citi aici.

Participarea la acest workshop este gratuită.

 • 15:40 – 16:00: Coffee break
 • 16:00 – 17:00: Adunarea Generală a Membrilor Asociației Consilierilor Români

Toate evenimentele vor avea loc în Amfiteatrul Stanciu Stoian, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Șos. Panduri 90, sector 5, București (intrare alternativă prin Str. Ana Davila 29).

Pentru înscrierea la evenimente, vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră la contact@acrom.org.ro.

Alegeri Consiliu Director 2017-2021

Conform Statutului ACROM, în acest moment este necesar să alegem 5 membri ai Consiliului Director: un Preşedinte, doi Vicepreşedinţi, un Secretar şi un Membru.

La întâlnirile din ultima perioadă, mulți dintre dumneavoastră ați propus direcții de acțiune care ar ajuta cu siguranță la profesionalizarea consilierii în România și la crearea unei comunități puternice. Însă obiectivele pot deveni realitate doar cu ajutorul unei echipe care să conducă Asociația Consilierilor Români pe acest drum.

Vă invităm să vă alăturați acestei echipe!

Toţi membrii Consiliului Director au obligaţia de a-şi plăti cotizaţia la timp, dar nu există recompense financiare sau de orice alt gen pentru exercitarea funcţiei lor – aceasta fiind considerată muncă voluntară – contribuţia lor personală şi profesională la dezvoltarea profesiei de consilier în ţara noastră.

Dincolo de statutul social sau profesional pe care membrii Consiliului Director îl câştigă, responsabilitatea lor este una semnificativă.

Căutăm profesionişti care să lucreze eficient în echipă, de multe ori la distanţă (Skype, telefon, e-mail), cu iniţiativă şi viziune, flexibili şi deschişi la nou, conectaţi atât cu lumea practicienilor din regiuni şi din Bucureşti, dar şi cu aceea a formatorilor de consilieri şi cea a legislatorilor. Căutăm specialişti din domeniul de afaceri şi antreprenoriat, dar şi pe cei cu experienţă în administrare de proiecte şi granturi, cât şi formatori de consilieri, din sectorul public, privat sau al organizaţiilor profesionale nonprofit etc.

Calendarul pe care îl propunem este următorul:

1. În perioada 18 februarie – 24 februarie (ora 18:00), puteți trimite aplicația dumneavoastră pentru una din pozițiile din cadrul Consilului Director: Președinte, Vicepreședinte, Secretar sau Membru.

Aplicația va conține un CV actualizat și un document în care sunt descrise câteva obiective  pe care le aveți în vedere în cazul exercitării unei funcţii în cadrul Consiliului Director. Aplicația se trimite pe adresa de e-mail contact@acrom.org.ro, specificând poziția pentru care candidați.

Pentru a condida, trebuie să fiți deja membru ACROM, cu cotizaţia pe 2017 plătită la zi (informaţiile legate de plata cotizaţiei pot fi găsite aici.

2. Publicarea listei finale a candidaţilor: 24 februarie, între orele 18:00 și 23:00, pe site şi printr-un newsletter.

CV-ul și documentul cu obiectivele propuse de candidat vor fi încărcate pe site pentru a putea fi consultate de membrii ACROM.

3. Vot online: 24 februarie – 3 martie (ora 18:00, ora României). Membrii îşi pot exprima preferinţele pentru candidaţi prin e-mail (la adresa contact@acrom.org.ro).

4. Vot la Adunarea Generală: 4 martie -  unde votul se va şi încheia. Noii membri ai Consiliului Director îşi vor prelua atribuţiile şi vor începe un mandat de 4 ani.

Important: votul va fi confidenţial, doar numărul final de opţiuni pentru fiecare candidat fiind făcut public, în cadrul Adunării Generale.

Pentru orice întrebare, vă rugăm să vă adresaţi la contact@acrom.org.ro.

Mult succes, tuturor!

ACROM vă invită la Adunarea Generală a membrilor asociației și la workshop

Vă propunem să ne întâlnim sâmbătă, 12 noiembrie, pentru o Adunare Generală a membrilor ACROM, în care vom discuta problemele asociației și ne vom cunoaște mai bine și pentru un workshop cu tema “Activitățile de consiliere din cadrul proiectelor europene”. Activitățile vor fi organizate în colaborare cu Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră – Universitatea din București.

Programul întâlnirii:

 • 10:00 – 12:00: Workshop “Activitățile de consiliere din cadrul proiectelor europene”

Audiență
Consilieri de carieră, psihologi, consilieri școlari, membri ai universităților, experți în programe europene cu componentă de consiliere.

Scop
Scopul acestui workshop este de a oferi participanților, cu sau fără experiență în implementarea programelor și proiectelor europene, o perspectivă asupra modului în care au fost prezente programele de consiliere în POSDRU și sunt conturate, în perspectiva POCU.

Obiective de învățare

 1. Înțelegerea modului de implementare și a gradului de inovare, din perspectiva consilierii, a programelor POSDRU;
 2. Înțelegerea impactului și a modurilor de sustenabilitate a serviciilor de consiliere, din perspectiva POSDRU;
 3. Înțelegerea modului în care direcții strategice referitoare la consiliere ale POSDRU au fost preluate în viitoarele exerciții de finanțare POCU;
 4. Identificarea altor oportunități de dezvoltare a programelor de consiliere la nivel național.

Conținutul programului
Workshopul va cuprinde două etape. În primul rând, prezentatorul va trece în revistă tipurile de consiliere cu aplicativitate în programele POSDRU și problemele care au intervenit în implementarea acestora; de asemenea, se vor prezenta, pe scurt, prevederile noului exercițiu bugetar POCU, pe baza informațiilor prezente până în prezent. În al doilea rând, vor fi prezentate bune practici legate de consilierea de carieră în proiecte europene, cu insistență asupra instrumentelor de lucru utilizate.

Timp alocat: 
2 ore.

Prezentat de:

Marian Crăciun este Directorul Departamentului de Consiliere și Orientare pentru Carieră din cadrul Universității din București. Activează, de asemenea, ca expert pentru programe de consiliere și orientare profesională și ca trainer în cadrul unor programe dezvoltare personală pentru elevi și studenți, având componente de comunicare și de consiliere de carieră. Principalele arii de activitate, în cele peste 10 programe europene în care a participat, au fost legate de consilierea vocațională și de carieră, de organizarea unor traininguri de comunicare în consiliere de carieră, de realizarea unor cercetări de piață și de evaluarea programelor de consiliere de carieră, precum și de elaborarea de strategii pentru activitățile de consiliere de carieră din cadrul proiectelor. Începând cu anul 2013, a redactat o cercetare doctorală cu titlul „Contribuția consilierii de carieră la integrarea studenților în comunitate“ și a publicat o serie de articole care cuprind date relevante despre evoluția și stadiul serviciilor de profil din România.

Participarea va permite acumularea de două ore de educație continuă GCDF.

Taxa de participare este de 50 de lei.

 • 12:15 – 13:15: Adunarea Generală a membrilor Asociației Consilierilor Români

Activitățile vor avea loc la Universitatea din București, Palatul Facultății de Drept (sala Petre Antonescu), Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, București.

Vă rugăm să ne confirmați participarea pe adresa de e-mail contact@acrom.org.ro, până joi, 10 noiembrie.

NBCC Romania recruteaza Manager pentru Proiectul de Profesionalizare (Part Time)

Managerul Proiectului de Profesionalizare are ca si responsabilitate principala promovarea, sustinerea (advocacy) și coordonarea eforturilor comunitatii de consilieri romani in directia standardizarii si profesionalizarii consilierii. Alte sarcini cheie se refera la networking si atragerea de fonduri nerambursabile pentru a asigura sustenabilitatea financiara a proiectului. Aceasta pozitie raporteaza catre Business Development Director al NBCC International.

Responsabilitati si sarcini esentiale:

1. Leadership: Colaboreaza cu intreaga comunitate profesionala pentru a indeplini misiunea NBCC Romania in ceea ce priveste profesionalizarea consilierii.

 • Implica si coordoneaza comunitatea practicienilor si formatorilor in consiliere in eforturile acestora de constituire si consolidare a profesiei.

2. Promovare (advocacy): Colaboreaza cu intreaga comunitate profesionala in vederea educarii si informarii publicului larg si a factorilor de decizie cu privire la profesia de consiliere.

 • Reprezinta NBCC Romania in discutiile cu factorii de decizie referitoare la reglementarile aferente ocupatiei si profesiei de consilier.
 • Prezinta misiunea NBCC Romania de profesionalizare a consilierii catre publicul larg.

3. Fezabilitate și performanta financiara : Identifica si asigura resurse suficiente pentru a asigura implementarea proiectului de profesionalizare a consilierii.

 • Responsabil pentru dezvoltarea afacerii, strangere de fonduri si asigurarea altor resurse (ex. finantari nerambursabile) si strategii (ex. voluntari) necesare pentru a sustine misiunea NBCC Romania  de profesionalizare a consilierii.

4. Misiunea organizatiei si strategie: Colaboreaza cu angajatii si voluntarii pentru a se asigura ca misiunea de profesionalizare este implementata prin evenimente, programe, implicarea comunitatii si proiecte de cercetare.

Educatie si experienta:

 • Diploma de master in consiliere. Doctoratul reprezinta un avantaj.
 • Minimum cinci ani de experienta in pozitii de leadership in centre de consiliere din scoli sau universitati.
 • Certificatul Consultant in cariera GCDF reprezinta un avantaj.

Competente profesionale:

 • Experienta in lobby si advocacy
 • Experienta in coordonarea si managementul proiectelor complexe de natura strategica
 • Experienta in accesarea si managementul finantarilor nerambursabile
 • Abilitatea de a stabili si de a mentine relatii eficiente si parteneriate cu intreaga comunitate si cu actori cheie
 • Excelente abilitati organizationale manifestate in capacitatea de a implementa proiecte respectand constrangeri de timp si bugetare
 • Abilitatea de a intelege documente legale
 • Abilitatea de a intelege limbajul stiintific si de cercetare in domeniul consilierii
 • Abilitatea de a lucra intr-o echipa de mici dimensiuni
 • Abilitati excelente de relationare, comunicare (verbala si scrisa), facilitare, sustinere de prezentari
 • Abilitati de negociere
 • Abilitati de motivare a voluntarilor
 • Disponibilitate pentru calatorii

Limbi straine: Abilitati de intelegere, citire, scriere si vorbire fluenta in engleza

Abilitati de operare PC: Cunoastere a aplicatiilor MsOffice si accesare a resurselor online

Permis de conducere auto

Tipul postului: PART TIME

Daca sunteti interesati de aceasta pozitie, va rugam sa transmiteti aplicatia dvs. (curriculum vitae actualizat si scrisoare de intentie) la adresa contact@nbcc.ro pana luni, 07 noiembrie 2016.

NBCC Romania is recruiting for an Executive Director

NBCC Romania is recruiting for an

EXECUTIVE DIRECTOR

The Executive Director is responsible for overseeing the administration, programs and strategic plan of the NBCC Romania. Other key duties include business development and community outreach. This position reports to Business Development Director of NBCC International.

Essential duties and responsibilities:

1. Organization mission and strategy: Works with staff to ensure the mission is fulfilled

 • Responsible for strategic planning to ensure that NBCC Romania can successfully fulfill its mission into the future
 • Responsible for implementation of NBCC Romania’s programs and services that carry out the organization’s mission
 • Responsible for the enhancement of NBCC Romania’s image by being active and visible in the community and by working closely with other organizations (profit, non-profit) and institutions (government, NGOs, universities)

2. Leadership: Works with the team in order to fulfill the organization mission

3. Financial performance and viability: Ensures the financial health of the organization

 • Responsible for the fiscal integrity of NBCC Romania, to include submission to NBCC of a proposed annual budget and monthly and quarterly financial statements, which accurately reflect the financial condition of the organization
 • Responsible for fiscal management that generally anticipates operating within the approved budget, ensures maximum resource utilization, and maintenance of the organization in a positive financial position
 • Responsible for business development and fundraising necessary to support NBCC Romania’s mission

4. Organization operations: Oversees and implements appropriate resources to ensure that the operations of the organization are appropriate

 • Responsible effective administration of NBCC Romania operations
 • Responsible for the hiring, development  and retention of competent, qualified staff
 • Responsible for signing all notes, agreements, and other instruments made and entered into and on behalf of the organization

Education and experience:

 • A 5 or 4-year bachelor’s degree; Master’s degree is a plus
 • Five or more years senior management experience (profit or nonprofit)

Professional qualifications:

 • Solid budget management skills, including budget preparation, analysis, decision-making and reporting
 • Strong organizational abilities including planning, delegating, program development and task facilitation
 • Strong negotiation skills
 • Ability to convey a vision of organization’s strategic future to staff, board, volunteers,  donors, and community
 • Ability to collaborate with and motivate volunteers
 • Ability to build networking groups
 • Demonstrated ability to oversee and collaborate with staff
 • Ability to write and make effective and persuasive speeches and presentations on controversial or complex topics

Foreign languages: Ability to comprehend, read, write and speak English fluently

Computer skills: Advanced working knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher), Adobe Acrobat Professional internet software and database software

Licenses: Valid driver’s license

If you are interested in this position, we are waiting for your application at contact@nbcc.ro  before Friday November 04, 2016.

Adunarea Generală ACROM 2016

Membrii ACROM sunt invitați să participe la Adunarea Generală a Asociației.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 28 mai 2016, începând cu ora 16:00, in București.

Vă rugăm să urmariți website-ul asociației pentru detalii despre agendă și despre locaţia evenimentului.

Pe curand,

Comitetul Director