Monthly Archives: April 2014

Simpozion naţional: Consilierea şcolară – prezent şi perspective

7 iunie 2014, Buzău

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Buzău organizează în data de 07 iunie 2014, ora 10:00, Simpozionul naţional: Consilierea şcolară – prezent şi perspective.  Evenimentul va avea loc la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău (Strada Horticolei nr. 56).

Obiective:

  • Promovarea exemplelor de bună practică în dezvoltarea domeniului;
  • Facilitarea şi dezvoltarea proceselor de consiliere în şcoală;
  • Creşterea eficienţei profesionale.

Grup ţintă:

  • Profesori psihopedagogi, profesori logopezi, profesori itineranţi, cadre didactice.

Secţiuni:

  • Consiliere şi orientare vocaţională.
  • Asistenţă psihopedagogică şi terapii specifice (se adresează profesorilor consilieri din cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi profesorilor logopezi);

Detaliile despre eveniment şi înscriere le puteţi găsi în materialul de la această adresă.